Aftgerpay

Betalen met AfterPay® is eenvoudig en veilig. Met AfterPay hoef je de bestelling niet direct te voldoen. Je ontvangt eerst de bestelling, pas hierna wordt je geacht de betaling te voldoen. Het gehele transactieproces verloopt via AfterPay.

Hoe werkt het?

1. Kies een product (tot €250,-) en voeg deze toe aan je winkelmandje. Ga naar de winkelmand en druk op Doorgaan met bestellen.

2. Kies bij Betaalopties voor betalen via AfterPay en vul je gegevens. Nadat je op Bevestigen & Betalen hebt geklikt, dien je ter controle je naam en geboortedatum op te geven en akkoord te gaan met de voorwaarden van AfterPay.

3. Je ontvangt het product, en enkele dagen later ontvang je van AfterPay je betaaloverzicht per e-mail. Deze kun je dan online voldoen via iDEAL per email, of via de AfterPay App. Let op: Je betaalt niet direct aan ons, maar aan AfterPay.

Heb je al een bestelling geplaatst en gekozen voor AfterPay en heb je hier een financiële vraag over? Neem dan contact op met AfterPay. Wij hebben géén inzicht in je betaalstatus. Ga naar: https://www.afterpay.nl/nl/consumenten/vraag-en-antwoord/

Heb je een inhoudelijke vraag over de bestelling? Neem dan contact op met onze klantenservice. Ga dan naar: Contactpagina Varsio.

 

Veelgestelde vragen

Hoe lang heb ik de tijd om te betalen?

De betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een ander termijn is overengekomen. Indien je niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, stuurt AfterPay een herinnering. Indien na deze herinnering nog geen gehoor wordt gegeven, stuurt AfterPay een tweede herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Als hier ook geen gehoor aan wordt gegeven, verstuurt AfterPay een sommatie met opnieuw verhoogde administratiekosten.

Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jouw verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan je in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

Ik heb geen e-mail van AfterPay ontvangen?

AfterPay verstuurt enkele dagen ná je bestelling een e-mail met een Betaal-overzicht. Je kunt ook de AfterPay app gebruiken om je bestelling te betalen. Heb je geen e-mail ontvangen? Controleer dan eerst de spambox (ongewenste mail) op de afzender AfterPay. Voeg AfterPay toe aan je lijst met Veilige Afzenders om dit in het vervolg te voorkomen: noreply-nl@afterpay.nl.

Ik krijg een betalingsherinnering, maar ik heb al betaald aan Varsio?

Je dient een betaling niet naar ons over te maken als je hebt gekozen voor Achteraf Betalen met AfterPay. Je dient het bedrag rechtstreeks aan AfterPay over te maken aan de hand van de gegevens uit de mail die je van AfterPay krijgt of via de AfterPay App.

Heb je per ongeluk een betaling naar ons overgemaakt in plaats van naar AfterPay? We verzoeken je dan om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons via service@varsio.nl. Voeg daarbij een kopie van het rekeningafschrift toe en vermeld de overboekingsdatum en achternaam van de rekeninghouder. We controleren dan of we een betaling hebben ontvangen. Wij storten het bedrag dan na controle terug op hetzelfde rekeningnummer.

Zorg er tegelijkertijd ook zo snel mogelijk voor dat je alsnog de betaling voldoet bij AfterPay om kosten te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk indien je een betaling per ongeluk naar ons hebt overgemaakt in plaats van naar AfterPay. AfterPay kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Waar moet ik aan voldoen om via AfterPay te kunnen betalen?

Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn. Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen. Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen. Door het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of je aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd. Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Betaal dus altijd aan AfterPay zelf als je hebt gekozen voor Achteraf betalen via AfterPay.

AfterPay Klantenservice: 020 - 72 30 270

E-mail sturen: KLIK HIER

Maandag 08:00 - 20:00
Dinsdag 08:00 - 20:00
Woensdag 08:00 - 20:00
Donderdag 08:00 - 20:00
Vrijdag 08:00 - 20:00
Zaterdag 09:00 - 13:00
Bijgewerkt op: 20-12-2018 (Bekijk de actuele tijden op afterpay.nl)

Welke andere voorwaarden zijn er?

Lees de gehele voorwaarden op de website van AfterPay.